| ÚVOD | INFORMACE | PROGRAM | PREZENTACE | PUBLIKACE V PhysRes | FOTOGALERIE | SPONZOŘI | KONTAKTY |


Jubilejní XXX. Dny Lékařské Biofyziky

Pořádané 2. LF UK Praha

pod záštitou

Prorektora Univerzity Karlovy, prof. RNDr, Jana Bednáře, CSc.

Děkana UK 2.LF, doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, PhD.

Starosty města Jindřichův Hradec, Ing. Karla Matouška


se uskuteční 30. 5. - 1. 6. 2007


v Grand Hotelu v Jindřichově Hradci


Slovo úvodem

Organizací již tradičního setkání biofyziků českých a slovenských lékařských fakult byl letos pověřen Ústav biofyziky 2.LF UK. Na těchto stránkách se bude postupně rodit program celého našeho setkání.

Pro racionalizaci naší práce, ale také Váš větší komfort, jsme se proto rozhodli, že v letošním roce budete mít možnost zajistit si stravování i své pokoje včetně spolubydlících dle vlastních představ.
více >>

ÚBF UK 2.LF © 2007. All rights reserved.